You Can If You Think You Can >
Mr.Jodoi say

" โจดอยทำได้คุณก็ต้องทำได้ "

นายเกรียงศักดิ์ นามโคตร (อาจารย์ดอย)

ผู้ก่อตั้ง บริษัทโจดอย ไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทโจดอย ไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

Certifications :
- CCNA (Cisco Certify Nework Associate)
- CCNA Security (Cisco Certified Network Associate Security)
- CCDA (Cisco Certified Design Associate)
- Cisco Express Foundation Design Specialist
- CCNP (Cisco Certified Network Professional)
- CCDP (Cisco Certified Design Professional)
- SBCSEN , SBCSAM , SMBAM , SMBEN , CQS-SMBE from Cisco SMB University
- CompTIA Linux+
- CompTIA Security+
- Pearson VUE Certified Administrator

More

--------------------------------------------------------------------

Basic Network Command by Mr.Jodoi

มาเรียนรู้การใช้ Network Command เบื้องต้นกันนะครับ ขอแนะนำ command ping และ command traceroute จากวีดีโอที่อาจารย์เกรียงศักดิ์ นามโคตร (อาจารย์ดอย) ทำไว้ใน youtube ครับ


IP Address version 4 ตอนที่ 1 by Jodoi

มาเรียนรู้การคำนวณ IP Address version 4 ด้วยเทคนิคการใช้ตารางมหัศจรรย์ซึ่งทำให้ศิษย์นำไปใช้ในการทำงานและการสอบ Cert.IT ได้อย่างดีเยี่ยม

Basic Linux Command ตอนที่ 1 (ls,cat,vi)by Jodoi

มาเรียนรู้การใช้ Linux Command เบื้องต้นกันครับ เริ่มต้นด้วย command ls , cat และ vi ซึ่งปัจจุบันมีความจำเป็นต้องเรียนรู่อย่างยิ่งเพราะหลายๆองค์กรมีการใช้ Linux Server กันมากขึ้น

 

และยังมีวีดีโอดีๆอีกมากมายรับชมได้ใน แชลแนล Mr.Jodoi ตามด้านล่างนะครับ

https://www.youtube.com/user/MrJodoi

 
IPv4 Exam by Jodoi

บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์การทำโจทย์เกี่ยวกับ IP version 4 เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบ Cert.IT ต่างๆ เช่น CCNA ของ CISCO หรือ Cert.IT ค่ายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ของ Microsoft , Comptia เป็นต้น ควรที่จะมีความรู้พื้นฐานมาก่อน โดยการศึกษาจากบน Youtube หรือจากบทความของผมก่อน แต่ถ้าไม่มีพื้นฐานก็ค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับ 

IPv4 Exam

1) อาจารย์ดอย ต้องการออกแบบ IP Address ให้กับเครื่อง Web Server ( IBM Server ) ที่อยู่ภายในเครือข่ายบริษัทโจดอย ไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด โดยมีเงื่อนไขคือให้ใช้ IP Address จาก Network 192.168.22.24/29 และกำหนดให้ Router ( CISCO Router 2911) ใช้ IP host ตัวแรก ส่วน Web Server ให้ใช้ IP Address ตัวสุดท้าย ข้อใดถูกต้องและตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดนี้

a) IP Address: 192.168.22.14
Subnet Mask: 255.255.255.248
Default Gateway: 192.168.22.9

b) IP Address: 192.168.22.254
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.22.1

c) IP Address: 192.168.22.30
Subnet Mask: 255.255.255.248
Default Gateway: 192.168.22.25

d) IP Address: 192.168.22.30
Subnet Mask: 255.255.255.240
Default Gateway: 192.168.22.17

e) IP Address: 192.168.22.30
Subnet Mask: 255.255.255.240
Default Gateway: 192.168.22.25

ตอบ การทำโจทย์ข้อนี้นะครับ พยายามนึกถึง Network Diagram ของบริษัททั่วๆไป จะคล้ายๆตามภาพด้านล่าง

จากรูป Web Server จะต้องมีการ Set IP Address ,Subnet Mask, และ Default Gateway สิ่งที่โจทย์ให้มาคือ 192.168.22.24/29 เริ่มต้นด้วยการให้ Subnet Mask จาก /29 ทำได้ดังนี้

/29 --> 11111111.11111111.11111111.11111/000 ---> 255.255.255.248 ใช้ตารางของทางโจดอยช่วยนะครับ

เมื่อได้ Subnet Mask แล้ว จะทำให้รู้ว่า ใน 1 Subnet จะมี IP ได้ทั้งหมด 8 IP ( จำนวนมาจากตาราง ข้างบนของ 248 คือเลข 8 หรือใช้สูตร 2 ยกกำลัง n ก็ได้ ในที่นี้ n=3 เนื่องจากมี 0 จำนวน 3 ตัว ก็จะได้คำตอบเดียวกัน คือ 8 )

ใช้วิธีเขียนหรือตั้งหารก็ต้องได้คำตอบเดียวกันนะครับ ในที่นี้ใช้วิธีการเขียนกลุ่มละ 8 ตัวให้ดู

กลุ่มที่ 1 คือ 192.168.22.0 --> 192.168.22.7
กลุ่มที่ 2 คือ 192.168.22.8 --> 192.168.22.15
กลุ่มที่ 3 คือ 192.168.22.16 --> 192.168.22.23
กลุ่มที่ 4 คือ 192.168.22.24 --> 192.168.22.31 ........... เจอคำตอบล่ะ
กลุ่มที่ 5 คือ 192.168.22.32 --> 192.168.22.39

จากกลุ่มที่ 4 IP hosts คือ 192.168.22.25 -->192.168.22.30

Web Server ให้ใช้ IP Address ตัวสุดท้ายดังนั้น IP จะคือ 192.168.22.30

Router ใช้ IP host ตัวแรก ดังนั้น IP จะคือ 192.168.22.25

ดังนั้นคำตอบคือข้อ c)

c) IP Address: 192.168.22.30
Subnet Mask: 255.255.255.248
Default Gateway: 192.168.22.25

ดูตัวอย่างการคำนวณตามวีดีโอด้านล่างนะครับ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) อาจารย์ดอย ตั้งโจทย์ ให้ Network Engineer ใหม่ คำนวณหา จำนวน subnet และจำนวน host จาก IP 172.22.32.0/23 โดยให้แบ่งเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่ม mask /27 จงหาว่าจะแบ่งได้กี่ subnet และแต่ละ subnet จะมีจำนวน host เท่าไร เพื่อนำไปใช้กับ Network ภายในบริษัทโจดอยไอทีแอนด์เซอร์วิสจำกัด ที่ประกอบด้วย Router (CISCO) , Switch (CISCO) , PC (IBM) และเครื่อง Server (IBM) เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ทุกประเภทต้องทำการตั้งค่า IP Address ทั้งสิ้น
a) 8 subnets , 31 hosts
b) 8 subnets , 32 hosts
c) 16 subnets , 31 hosts
d) 16 subnets , 30 hosts
e) 8 subnets , 30 hosts

ตอบ การทำโจทย์ข้อนี้ต้องใช้สูตรในการคำนวณ และคำนวณภายใต้เงื่อนไขของ ip subnet-zero คือใช้ได้ทุก subnet

จำนวน hosts =
จำนวน subnets =

ในที่นี้ให้ n ของจำนวน hosts เป็น n1 โดยให้นับจำนวน bits หลัง mask ส่วน n ของจำนวน subnets ให้เป็น n2 โดยนับจำนวน bits ที่อยู่ระหว่าง mask

จากโจทย์มีการเปลี่ยนจาก mask /23 เป็น mask /27 จะได้ผลตามรูปด้านล่าง

ใช้ตารางช่วยในการหาคำตอยนะครับ

 

 

ดังนั้นจะได้ n1 = 5 จากสูตร จำนวน hosts =  = 32 -2 =30

และ n2 = 4 จากสูตร จำนวน subnets =  =  = 16

จะได้คำตอบคือข้อ d)

d) 16 subnets , 30 hosts

ดูตัวอย่างการคำนวณ IP ตามหลักการ VLSM ได้จากวีดีโอด้านล่างนะครับ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3) บริษัทโจดอยได้รับ IP Address 1 Class B จาก Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) อาจารย์ดอยต้องการที่จะออกแบบ IP Address โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องการจำนวน subnets ขั้นต่ำ 300 subnets และแต่ละ subnet มี hosts ไม่ต่ำกว่า 50 hosts เพื่อนำไปใช้กับ Network ภายในบริษัทโจดอยไอทีแอนด์เซอร์วิสจำกัด ที่ประกอบด้วย Router (CISCO) , Switch (CISCO) , PC (IBM) และเครื่อง Server (IBM) เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ทุกประเภทต้องทำการตั้งค่า IP Address ทั้งสิ้น จะสามารถใช้ subnet mask อะไรได้บ้าง ( เลือกตอบ 2 ข้อ )

a) 255.255.255.0
b) 255.255.255.128
c) 255.255.252.0
d) 255.255.255.224
e) 255.255.255.192
f) 255.255.248.0

ตอบ การทำโจทย์ข้อนี้ต้องใช้สูตรในการคำนวณ และคำนวณภายใต้เงื่อนไขของ ip subnet-zero คือใช้ได้ทุก subnet

จำนวน hosts =
จำนวน subnets =

ในที่นี้ให้ n ของจำนวน hosts เป็น n1 โดยให้นับจำนวน bits หลัง mask ส่วน n ของจำนวน subnets ให้เป็น n2 โดยนับจำนวน bits ที่อยู่ระหว่าง mask

จะต้องเอามาเข้าเป็นสูตรดังนี้ จำนวน hosts > 50 และจำนวน subnets  > 300

จากโจทย์บอกว่าได้รับ IP Address มา 1 Class B ดังนั้น เป็นการบอกจุกเริ่มต้น ค่า Default ของ Class B คือ mask /16 จะได้ดังรูป

มาดูเลข 2 ยกกำลังกันครับ

 

ตามภาพด้านบน ถ้า n2 = 11 จะได้ n1 = 5 จะได้จำนวน hosts เป็น 30 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 52 ไม่เข้าเงื่อนไข กรณีนี้ใช้ไม่ได้

ตามภาพด้านบน ถ้า n2 = 10 จะได้ n1 = 6 จะได้จำนวน hosts เป็น 64-2=62 ซึ่งมีค่ามากกว่า 52 
และ จะได้จำนวน subnets เป็น 1024 ซึ่งมากกว่า 300 กรณีนี้ใช้ได้ n2=10 จะได้คำตอบคือ mask /26 ดังนั้น subnet mask คือ 255.255.255.192

ตามภาพด้านบน ถ้า n2 = 9 จะได้ n1 = 7 จะได้จำนวน hosts เป็น 128-2=126 ซึ่งมีค่ามากกว่า 52 
และ จะได้จำนวน subnets เป็น 512 ซึ่งมากกว่า 300 กรณีนี้ใช้ได้ n2=9 จะได้คำตอบคือ mask /25 ดังนั้น subnet mask คือ 255.255.255.128

 

และ ถ้า n2 = 8 จะได้ n1 = 8 จะได้จำนวน hosts เป็น 128-2=126 ซึ่งมีค่ามากกว่า 52 
และ จะได้จำนวน subnets เป็น 256 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 300 กรณีนี้ใช้ไม่ได้

ดังนั้นคำตอบที่ใช้ได้จะมีเพียง 2 subnet mask คือ 255.2.55.255.192 และ 255.255.255.128

จะได้คำตอบคือข้อ b) และ e )

b) 255.255.255.128
e) 255.255.255.192

 4) จงหาผลของการ summarization ของ IP ต่อไปนี้

10.0.0.0

10.0.1.0

10.0.2.0

10.0.3.0

a) 10.0.0.0/21

b) 10.0.0.0/22

c) 10.0.0.0/23

d) 10.0.0.0/24

ตอบ b) 10.0.0.0/22

ดูวิธีการคำนวณ ได้จากวีดีโอด้านล่างนะครับ

 

4 ข้อก่อนนะครับ ไว้จะทำเพิ่มอีกครั้ง ศึกษาดีๆนะครับ 4 ข้อนี้นำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงครับ

หวังว่าบทความนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

Mr.Jodoi ( อาจารย์เกรียงศักดิ์ นามโคตร ( อ.ดอย) )

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทความ Network

บทความ Linux

บทความ Certificate