อาจารย์เกรียงศักดิ์ นามโคตร (อาจารย์ดอย)

http://www.jodoi.com/trainer/Trainer_Kriangsak.pdf

โทรศัพท์ มือถือ 081-916-5773

E-Mail : jodoi@jodoi.com

Lind-ID : mr-jodoi

Youtube : https://www.youtube.com/user/MrJodoi

facebook : https://www.facebook.com/MrJodoi

เรียน Online กับ อาจารย์เกรียงศักดิ์ นามโคตร ( อาจารย์ดอย , Mr.Jodoi ) http://ajdoi.jodoi.org

โดยมีรายละเอียด ตาม link นี้นะครับ http://www.jodoi.org/Online_by_ajdoi.pdf

" Jodoi The best IT Training in Thailand "

 

cid:image001.jpg@01CFC768.686AA720cid:part4.01080100.02060705@jodoi.com

cid:image006.gif@01CFC768.686AA720cid:image007.gif@01CFC768.686AA720

cid:image008.gif@01CFC768.686AA720cid:image009.gif@01CFC768.686AA720

cid:part12.06060509.08060201@jodoi.com

cid:part13.00070602.02070305@jodoi.com

 

 

 

More About us

"Jodoi The Best IT in Thailand" ศูนย์ฝึกอบรม Network และ IT เป็นบริษัทที่เป็นศูนย์อบรม และจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ Network และไอทีครบวงจร อันดับ 1 ของเมืองไทย

Jodoi Training Center

Facebook

 

นายเกรียงศักดิ์ นามโคตร (อาจารย์ดอย) ผู้ก่อตั้งบริษัท โจดอย ไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด เจ้าของแบนด์โจดอย (JODOI) และเจ้าของสโลแกน " โจดอยทำได้ คุณก็ต้องทำได้ " รูัจัก อาจารย์ดอยมากขึ้น more

 
 

Contact Us

Mr. Kriangsak namkot
Mobile:081-9165773
E-mail:jodoi@jodoi.com