You Can If You Think You Can >
Mr.Jodoi say

" โจดอยทำได้คุณก็ต้องทำได้ "

นายเกรียงศักดิ์ นามโคตร (อาจารย์ดอย)

ผู้ก่อตั้ง บริษัทโจดอย ไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทโจดอย ไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

Certifications :
- CCNA (Cisco Certify Nework Associate)
- CCNA Security (Cisco Certified Network Associate Security)
- CCDA (Cisco Certified Design Associate)
- Cisco Express Foundation Design Specialist
- CCNP (Cisco Certified Network Professional)
- CCDP (Cisco Certified Design Professional)
- SBCSEN , SBCSAM , SMBAM , SMBEN , CQS-SMBE from Cisco SMB University
- CompTIA Linux+
- CompTIA Security+
- Pearson VUE Certified Administrator

More

--------------------------------------------------------------------

What is certificate

Certificate IT หรือ IT Certificate คือประกาศนียบัตรของ Product ทางด้านไอที ไม่ว่าจะเป็น Software หรือ Hardware ซึ่งมีอยู่หลาย Product และ Certificate จะเป็นสิ่งรับรองว่าบุคคลผู้นี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญใน Product นั้นๆ และสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Product นั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพสามารถที่จะดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Product นั้นๆได้ดีเยี่ยม

เราสามารถแบ่ง Certificate ออกเป็นประเภทต่างๆได้มากมาย ในที่นี้ขอแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1)Vendor-specific certifications ( ใบประกาศนียบัตรของเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง) เช่น Apple Inc. , Avaya , Cisco Systems , Brocade  ,Citrix Systems ,Hewlett-Packard , Dell , IBM , Juniper , Microsoft Corporation, เป็นต้นครับ

2) Third-party and vendor-neutral certifications ( ใบประกาศนียบัตรขององค์กรณ์หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางอ้อมไม่ได้อิงผลิตภณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยตรง ) เช่น

SCIPP ,MigrationX,The BSD Certification Group Inc. Basic Computer Literacy Certification, CompTIA (Computing Technology Industry Association) ,(ISC)² sponsors the CISSP, Linux Professional Institute , เป็นต้น

3) General certification ( ใบประกาศนียบัตรทั่วๆไป ขององค์กรณ์หรือสถาบันต่างๆ ) เช่น IEEE Computer Society, IET, BCS เป็นต้น

ความจำเป็นในการสอบ Certificate  IT ในเมืองไทย 
                
ในช่วงระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ต้นปี 2552 ผมมักจะถูกถามคำถามเกี่ยวกับการสอบ Certificate IT ในเมืองไทย ว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด ปัจจุบันปี 2557 คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่ามันจำเป็นมาก เนื่องจากปี 2558 จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC) ผมจึงถือโอกาสนี้รวบรวมคำถามที่มักจะถูกถามบ่อยๆ มาบอกเล่าในรูปแบบของการถาม - ตอบ ดังนี้นะครับ

จำเป็นต้องสอบ Certificate IT หรือไม่

ตอบ   การสอบ Cert. IT นั้น ปัจจุบันปี 2557 ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งเหตุผลของแต่ละท่านก็แตกต่างกันไป โดยเราสามารถแบ่งกลุ่มผู้ที่จะสอบ Cert. ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 7 กลุ่มด้วยกัน และในแต่ละกลุ่มก็มักจะให้เหตุผลที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้ 
1. กลุ่มนักศึกษาสาย IT ไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ ,คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ชั้นปี 3 และ ปี 4
ในบางมหาวิทยาลัย สามารถนำใบ Cert.IT ไปใช้ในการยื่นจบการศึกษาได้

Next

 

Basic Network Command by Mr.Jodoi

มาเรียนรู้การใช้ Network Command เบื้องต้นกันนะครับ ขอแนะนำ command ping และ command traceroute จากวีดีโอที่อาจารย์เกรียงศักดิ์ นามโคตร (อาจารย์ดอย) ทำไว้ใน youtube ครับ


และยังมีวีดีโอดีๆอีกมากมายรับชมได้ใน แชลแนล Mr.Jodoi ตามด้านล่างนะครับ

https://www.youtube.com/user/MrJodoi


 

Welcome to Jodoi ORG

บทความแนะนำ

- มาทำ Lab CISCO กันครับ

- การ Config IPv6 และ OSPF version 3

- การติดตั้ง FortiGate Firewall บน GNS3

- BGP by Jodoi

- Root Privileges to a User by Jodoi

- Config Switch Layer 3 by Jodoi

- Security by Jodoi

- มาใช้ Virtual Machine บน EC2 ของ AWS กันครับ

- แก้ไขปัญหา Network และ Internet แบบมืออาชีพ โดยใช้ OSI และ TCP/IP Model

- Bitcoin และวิธีขุดด้วย CryptoTab by Jodoi

- Security Awareness ที่ควรทำมีอะไรบ้าง

- รู้จัก Loopback Interface บน Cisco Router กันครับ

- เรียนรู้เกี่ยวกับ Password Attacks ด้วย hydra บน Kali Linux

- เรียนรู้การติดตั้ง Kali Linux กันครับ

- เรียนรู้การติดตั้ง Ubuntu Server กันครับ

- มารู้จัก Protocol กันให้มากขึ้นกว่าเดิม

- เรียนรู้การ Config OSPF บน Router CISCO กันครับ

- เรียนรู้การ Config VLAN บน Switch CISCO กันครับ

- เรียนรู้การ Config NAT บน Router CISCO กันครับ

- เรียนรู้ Network Automation กันครับ

- การติดตั้ง Cacti (Network Monitoring) บน Linux CentOS 7 / RHEL 7

- การ Backup Cisco Router/Switch Configuration โดยใช้ Python Script

- การติดตั้ง LogAnalyzer และ Rsyslog บน Linux CentOS 7 / RHEL 7 ลองทำตามดูนะครับ

การสอบ IT Certifications สำหรับปี 2021 โดย Mr.Jodoi

 

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับปี 2021 โดย Mr.Jodoi

 

 

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับสายงาน Cyber Security โดย Mr.Jodoi

 

 

Link Download OS Linux เอาไว้ฝึกซ้อม ติดตั้งใน VMware นะครับ user: root , pass: 123456

- Linux CentOS 6

https://www.dropbox.com/sh/oeml684f9xpd6ht/AAAOqfbr4aZAGGWaJngmGrtKa?dl=0

- Linux CentOS 7

https://drive.google.com/open?id=1I-fNagHQDC7RZ9Exxy8n-idlvV0ZTDzr

Link Download Lab CCNA R&S by Jodoi สำหรับฝึกฝนครับ

https://drive.google.com/open?id=1jDQyzpZKmpzDaHZd4yNfaKxWrnbIEXI3

Link Download Lab CCNA R&S Exam สำหรับฝึกฝนครับ

https://drive.google.com/open?id=1WHTwXHqTo2nwnA50WiOkSK_Hf2YYr0VV

 

สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของ Information Security , Computer Security หรือ Network Security สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นได้แก่ CIA และ AAA, ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Threats (ภัยคุกคาม) และ วิธีการในการบรรเทาหรือแก้ไข Threats เหล่านั้น
มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า CIA , AAA และ Threats กันครับ
- CIA ประกอบด้วย Confidentiality , Integrity และ Availability

- AAA ประกอบด้วย Authentication , Authorization และ Accounting จะเกี่ยวข้องกับ RADIUS และ TACACS+ Server

- Threats (ภัยคุกคาม) ประกอบด้วย Malicious software (malware) ได้แก่ viruses,worms, Trojan horses, spyware, rootkits, adware, ransomware, cryptomalware, และ unwanted software เป็นต้น , Unauthorized access , System failure ,Social engineering

- วิธีการในการบรรเทาหรือแก้ไข Threats ได้แก่ User awareness , Authentication , Anti-malware software , Data backups , Encryption , Data removal,

อ่านต่อ more

__________________________________________________________________________________

วันนี้มารู้จักประเภทของ Hacker กันครับ
1. White Hats Hacker คือ Hacker สายขาว สายดี สายคุณธรรมที่มีความเชี่ยวชาญในการเจาะระบบ เพื่อหาจุดอ่อนและวางระบบป้องกัน ซึ่งส่วนใหญ่ Hacker สายนี้จะถูกว่าจ้างโดยบริษัท หรือหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อป้องกัน network และ system ให้ปกติครับ

2. Black Hats Hacker คือ Hacker สายดำ สายมืด ที่เจาะระบบอย่างผิดกฎหมาย ทำเพื่อสร้างความเสียหายให้เกิดในระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ และ ระบบ Network พยายามทำทุกทางให้ระบบพัง ใช้งานไม่ได้ มีทั้งแบบทำเพื่อเงิน และทำเพื่อความสนุกหรือความสะใจ รวมถึงพวกที่ขโมยข้อมูลบัตรเครดิตด้วยครับ

3. Gray Hats Hacker คือ Hacker สายเทา กึ่งกลางระหว่างดีและไม่ดี จะทดลองเจาะระบบข้อมูลต่างๆ จากนั้นก็เอาข้อบกพร่องที่พบไปโพส Online หรือบอก Admin ผู้ดูแลให้รู้ แล้วก็ปล่อยให้เจ้าของเว็บหรือโปรแกรมเมอร์หาวิธีป้องกันพวกหมวกดำกันเอาเอง บางครั้งเรียกว่า Green Hats Hacker หรือ Mercenaries.

นอกเหนือจากนี้ยังมี Blue Hats , Yellow Hat ,Cracker ,Elite เอาไว้จะมาอธิบายเพิ่มเติมให้อีกในภายหลังนะครับ

สำหรับโครงการ เรียน Online กับอาจารย์เกรียงศักดิ์ นามโคตร (อาจารย์ดอย) ตอนนี้จะมีการเรียนผ่านทาง udemy และเรียนผ่าน Facebook กลุมลับ นะครับ

วิธีการเรียนกับทาง Udemy ดูได้จาก Link ด้านล่างนะครับ

http://www.jodoi.org/udemy_jodoi.html

สนใจเรียน Online คลิก https://www.jodoi.org/online_jodoi.html

และสำหรับผู้ที่สนใจอบรมโดยตรงกับอาจารย์เกรียงศักดิ์ นามโคตร ( อาจารย์ดอย ) สามารถอบรมได้ที่สถาบันอบรมโจดอย ลาดพร้าวซอย 20 นะครับ รายละเอียดตาม link ครับ http://www.jodoi.com

 

 

เอกสาร Download ฟรี ครับ

- วิธีการใช้งานและปรับจูน GNS3 Router, Linux, ASA

- วิธีการใช้งานและปรับจูน GNS3 Switch Layer 2

- Lab Switch 1

- Lab route eigrp

- Lab route 2

- Lab route 3

- Lab route 4

- Basic Config CISCO Router

- การ Config Static Route

- การ Config Dynamic Route

- IP Address version 4 Exam

- CIDR & VLSM

- Summarization

บทความแนะนำ

1.มาออกแบบ Network แบบมืออาชีพกันดีกว่า

จากประสบการณ์ทำงานและการสอนทางด้าน Network รวมถึงการสอบ Cert. IT หลายตัว ในการออกแบบ Network ให้กับองค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตามควรอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่
- Speed
- Cost
- Security
- Availability
- Scalability
- Reliability
- Topology

อ่านต่อ more

2.IPv4 Exam by Jodoi

1) อาจารย์ดอย ต้องการออกแบบ IP Address ให้กับเครื่อง Web Server ( IBM Server ) ที่อยู่ภายในเครือข่ายบริษัทโจดอย ไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด โดยมีเงื่อนไขคือให้ใช้ IP Address จาก Network 192.168.22.24/29 และกำหนดให้ Router ( CISCO Router 2911) ใช้ IP host ตัวแรก ส่วน Web Server ให้ใช้ IP Address ตัวสุดท้าย ข้อใดถูกต้องและตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดนี้
a) IP Address: 192.168.22.14
Subnet Mask: 255.255.255.248
Default Gateway: 192.168.22.9

b) IP Address: 192.168.22.254
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.22.1

อ่านต่อ more

3. มารู้จัก LAN กันมากขึ้นครับ 

LAN หรือ Local Area Network คือระบบ Network ที่เชื่อมต่อ computer เข้าด้วยกันภายในองค์กร ในระยะทางจำกัด เช่น ภายในอาคารเดียวกัน ภายในบ้าน,ภายในบริษัท ,ระหว่างตึก หรือบริเวณเดียวกันที่สามารถลากสายถึงกันได้โดยตรง ส่วนมากจะใช้สายแลน (UTP Cable) เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ เทคโนโลยีที่ใช้ภายใน LAN ปัจจุบันจะเป็น Ethernet ( มาตรฐาน IEEE 802.3) อัตราเร็วของ Network LAN อยู่ที่ 10 Mbps (Ethernet) , 100 Mbps (Fast Ethernet) และ 1000 Mbps หรือ 1 Gbps (Gigabit Ethernet) ทั้งนี้ความเร็วของขอมูลยังขึ้นอยู่กับ ตัวกลางสายส่งที่ใช้ เทคนิคการส่งสัญญาณ และข้อกำหนดของผู้ให้บริการ Network อีกด้วย

การเชื่อมโยงเครือข่ายแบบ LAN ปัจจุบัน จะเชื่อมต่อแบบ Star คือ เป็นระบบที่เป็นการต่อแบบรวมศูนย์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต่อสายเข้าไปที่อุปกรณ์ที่เรียกว่า Switch

อ่านต่อ more

4. มารู้จัก Server แบบต่างๆ กันดีกว่า 

Server หรือ เครื่องให้บริการ หรือ เครื่องแม่ข่าย จะหมายถึง ตัวเครื่อง Server ที่เป็น Hardware หรือที่เป็น Software โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานให้บริการในระบบเครือข่ายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั่วไป ที่เรียกว่า Client ตัวเครื่อง Server ควรจะมีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียร สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้เป็นจำนวนมากได้ ปัจจุบัน Server ที่ให้บริการใน Internet และภายในองค์กรต่างๆนั้นมีมากมายหลายประเภท ดังนั้นในการเลือกซื้อหรือติดตั้ง Server ควรพิจารณาในเรื่องของ CPU ,Memory ,Harddisk รวมถึงจำนวนผู้ใช้งาน ที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างคือ OS ที่เลือกใช้ ควรจะเป็น Windows , Mac OS X หรือ open source เช่น Linux และ FreeBSD เป็นต้น ทั้งนี้อยู่ที่ความถนัดหรืองบประมาณตามความเหมาะสม

ประเภทของ Server
- File Server คือเครื่อง Server ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บ file ต่าง ๆ มาไว้ที่ Server และเปิดให้บริการดึงข้อมูลนั้น ๆ มาใช้ได้ file ต่างๆ เช่น เอกสาร, เพลง, รูปภาพ, หนัง, ข้อมูลสำคัญ,โปรแกรมต่างๆ เป็นต้น File Server มีทั้งที่อยู่ใน LAN และบน Internet File Servers ใน LAN

อ่านต่อ more

5.มารู้จัก VPN กันครับ

VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ที่ทำงานโดยใช้โครงสร้างของเครือข่ายสาธารณะ หรืออาจจะวิ่งบนเครือข่าย IP ก็ได้แต่ยังสามารถคงความเป็นเครือข่ายเฉพาะขององค์กรได้ ด้วยการเข้ารหัสแพ็กเก็ตก่อนส่ง เพื่อให้ข้อมูล มีความปลอดภัยมากขึ้น สรุปง่ายๆคือต้องมีความเป็นส่วนตัวและมีความปลอดภัยสูงนั่นเอง ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็เสมือนนั่งทำงานอยู่ที่ HQ (สำนักงานใหญ่ของบริษัท) สามารถใช้งาน printer ,ส่ง e-mail หรือใช้โทรศัทพ์ภายในได้ เช่น เราสามารถทำงานผ่านมือถือหรือ notebook ได้ในขณะที่อยู่เชียงใหม่ แต่เสมือนนั่งทำงานอยู่ที่สำหนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และมีความปลอดภัยสูง เป็นต้น

VPN ที่ดีต้องประกอบด้วย
- Confidentiality (Privacy) คือ การรับรองว่าจะมีการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ และผู้มีสิทธิเท่านั้นจึงจะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ เพื่อป้องกันใครก็ตามที่อยู่ตรงกลางของ Internet ( Man in the middle ) มาอ่านหรือดักจับข้อมูลได้ สรุปก็คือควรจะมีการเข้ารหัส หรือ Encryption นั่นเอง
- Authentication คือ ขั้นตอนที่ตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ไม่ได้เป็น Attacker แอบเข้ามาใช้งาน
- Data integrity คือ ข้อมูลต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างขึ้นตอนการจัดส่ง โดยเฉพาะการส่งข้าม Internet ข้อมูลยังคงถูกต้องสมบูรณ์เหมือนเดิม
- Anti-replay คือ ป้องกัน Man in the middle แอบเก็บบันทึก Packet ที่เกิดจากการสื่อสารและเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข Packet ที่เก็บไว้ แล้วจึงปล่อยกลับ เข้าสู่ Network ตามเดิม

อ่านต่อ more

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทความ Network

บทความ Linux

บทความ Certificate